Четвъртък, Септември 29, 2022
   
Текст
  • Второ ОУ
  • Второ ОУ
  • Второ ОУ
  • Второ ОУ
  • Второ ОУ

II-ро ОУ "Христо Ботев" - гр. Сливен

my photo collage-115

  На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2022/2023 година: 

 Първи клас - 4 паралелки                        Пети клас - 4 паралелки

Учителски екип за първи клас през учебната 2022-2023 год.:<<<

Ученически униформи от новата 2022-2023 год. <<<    организация за закупуване <<<

Списък с необходими пособия и материали за първи клас <<<

 

 

Login Form