Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Начален етап

Днес основно училище "Хр. Ботев" разполага със специализирани кабинети по химия, физика, биология, музика, изобразително изкуство, технологии, 2 компютърни кабинета, физкултурен салон, библиотека и 17 класни стаи. Обучават се 655 ученици от I-ви до VII-ми клас под ръководството на 52 правоспособни учители.

Учениците в начален курс се обучават в 17 паралелки от 17 начални учители и  осем възпитатели.

Атмосферата, която цари в училище е спокойна. Децата се обучават в просторни и слънчеви класни стаи на първия и втория етаж. Новата мебелировка и локалното парно отопление спомагат за уют и удобство.

Учителите използват нови и традиционни методи на обучение. Нашите възпитаници имат възможност да покажат своите способности и умения. Изявяват се в различни конкурси и състезания, печелят призови места. Взаимно доверие и сътрудничество цари в класовете. Дните на учениците и учителите в начален курс са изпълнени с радост и ползотворен труд.

Login Form