Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

Финансови отчети

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2024г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2024г 

БЮДЖЕТ 2024


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023г.- "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023г. - "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023г.-"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2023г.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023г.- "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧУЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "

ФИНАНСОВ - ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2023г.

БЮДЖЕТ 2023 г.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023г.- "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧУЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "

БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2023г.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.- "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧУЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "

БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2023г.


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "

БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2022г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022г.- "ЧУЖДИ СРЕДСТВА"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2022г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022г.-"ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2022г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022г.

БЮДЖЕТ 2022 година


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.- "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.- "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.- "Подкрепа за приобщаващо образование"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.- "ОУД"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021г.- "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021г.- "Подкрепа за приобщаващо образование"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021г.- "ОУД"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021г.- "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021г.- "Подкрепа за приобщаващо образование"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021г.- "ОУД"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021г.- "ОУД"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021г.

БЮДЖЕТ 2021 година


 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.12.2020г.- "ОУД"

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.12.2020г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.12.2020г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.12.2020г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020г.- "ОУД"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 г.- "ОУД"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 г.-"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 г.- "ЕРАЗЪМ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 г.

БЮДЖЕТ 2020 година


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.- КВАЛИФИКАЦИЯ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.- ЕРАЗЪМ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 г.- "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 г.- КВАЛИФИКАЦИЯ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 г. ЕРАЗЪМ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 г.- КВАЛИФИКАЦИЯ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 г.- ЕРАЗЪМ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 г. 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019 г.- ЕРАЗЪМ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019 г.

БЮДЖЕТ 2019 година


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018 г. 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2018 г.

БЮДЖЕТ 2018 година


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017 г.


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 г. 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016 г. 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 г. 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016 г.

БЮДЖЕТ 2016 година 


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 г 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2012 г

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2012 г 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2012 г

БЮДЖЕТ 2012 година


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 година

  

 

 

 

Login Form