Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Материална база

Основно училище „Христо Ботев” разполага с много добра материална база. От няколко години то е санирано и е подменена дограмата във всички стаи. Има локално парно отопление.Учениците учат в добре обзаведени класни стаи. Има специализирани кабинети по физика, химия, биология, история, география , изобразително изкуство и домашна техника и икономика. Часовете по информационни технологии се провеждат в два много добре оборудвани кабинета с нови компютри и постоянен достъп до интернет. А в богатата училищна библиотека може да се намери всичко необходимо за учебните часове и за четене вкъщи.

За часовете по физическо възпитание учениците имат на разположение един просторен физкултурен салон, разполагащ с различни уреди и пособия; обновена спортна площадка в задния двор на училището с две баскетболни, едно футболно и едно волейболно игрища.
 
Учениците от I до IV клас се хранят всекидневно в училищната столова, където има нужните удобства и условията са съобразени с изискванията на РИОКОЗ. Училището разполага и с лекарски кабинет, където на разположението на учениците винаги има медицинска сестра.
 

Разгледайте нашата галерия от снимки и заповядайте при нас!

Login Form