Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Прием след седми клас

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

НАПОМНЯМЕ ВИ:

НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 14 ЮНИ 2022г., НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

НВО ПО МАТЕМАТИКА - 16 ЮНИ 2022г., НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА СА В УЧИЛИЩЕ В 8:30 ЧАСА. ДА НОСЯТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И ЛИЧНА КАРТА. ПИШЕ СЕ С ЧЕРЕН ХИМИКАЛ. ПО МАТЕМАТИКА СЕ НОСЯТ ЧЕРТОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО В КРАЯ НА VII КЛАС 

Инструктаж за седмокласника отвори

Инструктаж + допълнителна информация  отвори

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:


Предложение за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. - област Сливен отвори

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебна 2023-2024 г.отвори

Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас отвори 

Необходими документи и ред по записване след първи етап на класиране на учениците след VII клас в желаното училище отвори

 На вниманието на седмокласниците и на техните родители отвори

Online кандидатстване след седми клас  отвори

Заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2022/23 г.отвори

 Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование отвори


 

 

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Login Form