Четвъртък, Юни 04, 2020
   
Текст

Прием след седми клас

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

НАПОМНЯМЕ ВИ:

НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 17 ЮНИ

НВО ПО МАТЕМАТИКА - 19 ЮНИ

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА СА В УЧИЛИЩЕ В 8:30 ЧАСА. ДА НОСЯТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И ЛИЧНА КАРТА. ПИШЕ СЕ С ЧЕРЕН ХИМИКАЛ. ПО МАТЕМАТИКА СЕ НОСЯТ ЧЕРТОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ.

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:


 

Необходими документи и ред по записване след първи етап на класиране на учениците след VII клас в желаното училище отвори

 На вниманието на седмокласниците и на техните родители отвори

Online кандидатстване след седми клас  отвори

Заповед за утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. - област Сливен отвори

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018/2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018/2019 г.  отвори

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018/2019 г.  отвори

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018/2019 г.
(по желание на ученика) отвори

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019/20 г. отвори
 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование отвори

График на дейностите, свързани с НВО в VII клас за учебната 2019/2020 година след завършено основно образование  отвори

 

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Login Form