Петък, Март 01, 2024
   
Текст

Списък на групите

клуб "Забавна математика"
Валя Михова
 
клуб "Бъди грамотен"
Веска Георгиева
 
клуб "Аз и компютъра"
Галя Попова-Калчева


клуб "Азбука на мисленето"
Диана Ранева

клуб "Рисувай с мен"
Зоя Сергева
снимки <<<

клуб "Математика 1"
клуб "Математика 2"
Илиян Вълчев 
клуб "Сръчни ръце"
Катя Иванова Америкова

 


 

клуб "Сръчни ръце"
Марина Стойнова Кушкиева- Генкова

 


 

клуб "Творим и конструираме с лего"

Маринела Петкова

 


Клуб " Питагор"

Мария Савова


 

клуб "Звездите в нас"
Нина Стойчева
снимки <<<

клуб "Магията на математиката"
Румяна  Анастенова 
 

клуб "ПриродоЗнание"
Станимира Арнаудова


виртуална изложба <<<
електронни книги:
- Да надникнем в микросвета <<<
- (Не)обикновените птици на ПП"С.камъни" <<<
- Аз експериментирам <<<

 

 

Login Form