Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Списък на групите

 
"Заедно в изкуствата и спорта"
  • група "Волейбол" - Стефан Димитров


 


  

  •  група "Мажоретки" - Марианка Стоянова

 


 


  • Театрално изкуство -

 


 


  •  група  "Народни танци"- Станка Иванова


 


 клуб "Забавна математика"

Валя Михова
 
клуб "Бъди грамотен"
Десислава Димова
 

клуб "Аз уча Английски език - прозорец към света"
Христина Стефанова


клуб "Дигитални мечти"
Галя Попова-Калчева


клуб "Математика 1"
клуб "Математика 2"
клуб "Математика 3"
Илиян Вълчев 
клуб "Млад фотограф"
Марина Данева
 

към сайта на клуба <<<<

електронна книга <<<<


Клуб " Питагор"

Мария Савоваклуб "Гласът на нашето училище"

Нина Стойчева

видео <<<


клуб "Математиката за всички"
Маринела Петкова
 

клуб "ПриродоЗнание"
Станимира Арнаудова


виртуална изложба <<<
електронни книги:
- Да надникнем в микросвета <<<
- (Не)обикновените птици на ПП"С.камъни" <<<
- Аз експериментирам <<<

 

 

Login Form