Събота, Октомври 19, 2019
   
Текст

"Еразъм+" III

Информация за проекта

emblema po proekt

МОБИЛНОСТ В ГЪРЦИЯ,

гимназия КЕРАМОТИ

Тема: „География и игри“

гр. Керамоти, 30.09-04.10.2019 г.

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

Философията на проекта е свързана със запознаване, развитие и обмен на различни култури, образователни институции, добри практики между румънски, италиански, български, гръцки и турски партньори, както и малцинствени групи. Целта е да опознаем и изучаваме традициите, обичаите и начина на живот на нашите партньори.

повече информация ТУК 

към видеофилмче на визитата ТУК

 

 

 

център за развитие на чов.ресурси                    еразъм

герб Второ                      карта на Европа

 

През новата 2018-2019 учебна година ОУ“Христо Ботев“- Сливен отново спечели проект финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ЦРЧР КД2 училищни партньорства и обмен на добри практики за срок 24 месеца. Горди сме, че работата ни по проекта ще даде възможност на ученици и колеги да осъществят мобилности в Европа и да посетят училища в Румъния, Гърция, Турция, Италия, да се запознаят с културата и традициите на нашите партньори, както и да представят с достойнство България и нашето училище. Темата на проекта е : „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION

Договор 2018-1-RO01-КА229-049097_3

От екипа на проекта : Зорница Славова,

Мариана Карабашева

Мина Велкова  

ИНФОРМАЦИЯ повече тук

 

 

Login Form