Четвъртък, Юни 13, 2024
   
Текст

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ 2024-2025

15.05.2024

ОУ "Христо Ботев“" гр. Сливен ще кандидатства за трета поредна година по НП "Заедно в изкуствата и спорта". 

            Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030). 

Цели на програмата: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективниспортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото и театралното изкуства, както и в областта на спорта;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

За учебната 2024-2025 година ОУ „Христо Ботев“ – Сливен обявява следните групи и ръководители за тях:

МОДУЛ "ИЗКУСТВА" 

  • Театрално изкуство - за ученици 5-7 клас
  • Група за съвременни танци - за ученици 1 - 4 клас
  • Група за народни танци - за ученици 1-4 клас 

 МОДУЛ "СПОРТ" 

  • Отбор по волейбол 5 - 7 клас

 


Login Form