Събота, Декември 09, 2023
   
Текст

Ръководство

ДИРЕКТОР:
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ
 
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
ГАНКА ПАВЛОВА 
 
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СНЕЖАНА ЛЕСЕВА
 
 

 

Login Form