Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Проектно-базирано обучение

"Животните около нас", IA клас, г-жа Д. Ранева <<<<

"Опазване на околната среда и рециклиране на замърсителите", IIВ клас, г-жа В. Мартинова  <<<<

"България в сърцето на балканите", IIIВ клас, г-жа М. Петкова <<<<

„Живеем заедно - празнуваме различно!“, IVВ клас, г-жа К. Америкова <<<<

Login Form