Събота, Юли 13, 2024
   
Текст

Информация за проекта

 

КЪМ БЛОГА НА ПРОЕКТА

 

Picture1

 пета - последна онлайн мобилност по проекта

ДОМАКИН- CENAP ŞAHABETTIN IlKOKUL KADIKOY, TURKEY

Learning Teaching Training Activity”(LTA)

23.05-29.05.2021г.

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата

за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

 

В периода от 23-29 май 2021г. се проведе последната (C5) онлайн-среща „Learning Teaching Training Activity”(LTA) по проект „CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION ”. Домакин на срещата бе училището Cenap ŞahabettinIlkokulu Kadikoy, Турция. Четиринадесет учители от педагогическия екип на ОУ „Христо Ботев“ станаха участници съвместно с партньорите по проекта Румъния, Гърция, Турция и Италия в седемдневно онлайн-обучeние на тема „Начини на подобряване на сближаването сред училищните общности“.

повече информация:ТУК

краен продукт: ТУК

 

 

четвърта онлайн мобилност по проекта

ДОМАКИН- ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

Тема: "Известни личности и обичаи"

18.04-24.04.2021г.

 

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

В основно училище „Христо Ботев“  гр .Сливен за периода 18.04-24.04.2021г. се проведе онлайн международна среща по проект ЕРАЗЪМ+ на тема: “Създаване на основа за съвместно съществуване,уважение и сътрудничество“. Философията на темата е свързана със запознаване, развитие и обмен между различните култури, образователните институции, добрите практики между училищата-партньори от: Румъния-координатор, Италия, Гърция, Турция и България.

повече информация: ТУК

дейности по по време на срещата: ТУК

към видеофилмче: ТУК

 


трета мобилност по проекта

МОБИЛНОСТ В ГЪРЦИЯ,

гимназия КЕРАМОТИ

Тема: „География и игри“

гр. Керамоти, 30.09-04.10.2019 г.

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

Философията на проекта е свързана със запознаване, развитие и обмен на различни култури, образователни институции, добри практики между румънски, италиански, български, гръцки и турски партньори, както и малцинствени групи. Целта е да опознаем и изучаваме традициите, обичаите и начина на живот на нашите партньори.

повече информация ТУК

към видеофилмче на визитата ТУК

  


 втора мобилност по проекта

МОБИЛНОСТ  В  ИТАЛИЯ,

ИНСТИТУТ RADICE, КАЛТАНИСЕТА

 Тема: „Легенди и хобита“

 гр. Калтанисета, 05.05-11.05.2019 г.

 

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

В периода от 5 май до 11 май бяхме на мобилност в Италия, град Калтанисета. Тук посетихме училището, запознахме се с учителите, учебната документация, разгледахме класните стаи и специализираните кабинети.

повече информация ТУК

 


 първа мобилност по проекта

МОБИЛНОСТ В РУМЪНИЯ,

гимназия GROZESTI

Тема: „Образователна система“

гр. Гружежи, 27.01-02.02.2019 г.

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество

Посетихме училището в Гружежи. Запознахме се с учителите, училищната документация, със специализираните кабинети за деца с увреждания, стаите за отдих, спорт и туризъм, както и кътовете по проекта.

 повече информация ТУК

 към снимките ТУК


 

описание на проекта

            

                      Picture1

 

През новата 2018-2019 учебна година ОУ“Христо Ботев“- Сливен отново спечели проект финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ЦРЧР КД2 училищни партньорства и обмен на добри практики за срок 24 месеца. Горди сме, че работата ни по проекта ще даде възможност на ученици и колеги да осъществят мобилности в Европа и да посетят училища в Румъния, Гърция, Турция, Италия, да се запознаят с културата и традициите на нашите партньори, както и да представят с достойнство България и нашето училище. Темата на проекта е : „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION

Договор 2018-1-RO01-КА229-049097_3

От екипа на проекта : Зорница Славова,

Мариана Карабашева

Мина Велкова  

ИНФОРМАЦИЯ повече тук

 

 

 

 

Login Form