Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

Отчет за дейността по проект „Да споделим легенди и митове” по програма ЕРАЗЪМ+ за периода 4.04.2017 до 9.04.2017 г. от посещение в град Гура Хуморулуи- Румъния

logo erazumhb logoslogo

На втората  работна среща координаторът  уточни целите и дейностите по предстоящите визити по проекта. Домакините представиха румънската образователна система. Посетихме и разгледахме училище номер едно – домакин в настоящата среща.

За всеки от партньорите бе отделено време, с цел презентиране на страната участник, града  и училището както и запознаване с образователната система на всяка от страните- участник.

Посетихме Кметството, където Кметът ни запозна с развитието на града като курорт от национално значение.

На срещата всеки от партньорите представи своята страна и училището.

 Посетихме градския музей, в който ни запознаха с румънските традиции и легенди.

На темата за легенди и митове бяха посветени два уоркшопа.

Всяка от гостуващите страни представи свои собствен урок за националните митове и легенди и го проведе с ученици от 8, 7 и 6 клас от училището. Уроците бяха наблюдавани от всички партньори и обсъдени на специална среща. Предстои включване на уроците в специална книжка с обучителни материали, които ще са публикувани в сайта на проекта.

Посетихме манастира Воронет-13-14 век. Запознаха ни с легендарната личност на румънския владетел Стефан Велики както и с легендите за основаването на Молдавия.

Посетихме в близкия град Сучава - географски, исторически и културни забележителности свързани с  легенди и митове: Исторически музей, Крепостта Маргинея и Музея на яйцата.

Партньорите отделиха време, за да ни запознаят с културните, историческите ценности, с традициите и характерните танци.Организираха представление :авторска пиеса , режисирана от учител по английски език във връзка с темата на проекта.  Представени бяха местна легенда, както и фолклорни танци на всяка от страните – участници в проекта.

11.04.2017 г.

 

Login Form