Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

Европейски проект ЕРАЗЪМ + "Да споделим легенди и митове"

logo erazumhb logoslogo

Описание на проекта

През календарната 2016 г. екип от учители от ОУ”Христо Ботев” разработиха проект по програма Еразъм+, който беше одобрен. Темата на проекта е: ”Да споделим легенди и митове”. Партньори са училища от: Естония, Румъния, Испания и България, а координатор е Частна гимназия Сакала от град Талин, Естония.

Уважението към общото културно наследство е много важно за развитието на Европейската идея. Историческото наследство е изключително важно за Европа.

Проектът „Да споделим  легенди и митове“ по програма Еразъм+   ще изгради  междукултурен диалог, взаимно общуване Проектът ще накара всички институции да работят по общ план. Координацията и сътрудничеството ще имат важно място. Учениците ще получат нова информация и  ще изградят нов светоглед.

Основната ни мотивация е да се повишат  творческите умения на  ученици и учители, желанието им  да се учат един от друг и да работят за разширяване на  възгледите си.

Проектът е насочен към подобряване на грамотността чрез нови методи на преподаване с цел приобщаване към различните култури  чрез споделяне на легенди и митове. Те винаги ще звучат съвременно и затова ще дадат по-дълъг живот и разпространение на проекта.

 По време на проекта, учителите от училищата партньори ще участват в мобилности, които ще им позволят  да постигнат целите,  заложени в проекта и популяризиране на крайния продукт.

Login Form