Четвъртък, Юни 13, 2024
   
Текст

Европейски проект по програма ЕРАЗЪМ+ "Не на дискриминацията и социалната изолация 2016-2018 г."

logo erazumhb logos

Участници в проекта са училища от Италия-координатор, Полша, Румъния,Турция и училище ОУ“Христо Ботев“- Сливен България

 

Различията между нас са от съществено значение, но не трябва да се превръщат в източник на конфликти или омраза.  Всички народи са уникални и заслужават нашето уважение, независимо от цвета на кожата, религиозни вярвания могат да  живеят заедно в хармония, далеч от празни понятия като превъзходство или малоценност. Картата на днешния свят ни показва нарастваща смесване на различни култури, които  искат да живеят заедно. Причината, поради която сме избрали да направим това като приоритет на нашия проект е фактът, че  децата трябва да се опитат да се видят красотата на живота, трябва да се научат да приемат и да бъдат  толерантни, да бъдат освободени  от предразсъдъци. За съжаление, децата често са оформени от тесногръдието на възрастните в дух  на нетърпимост, подлост и омраза срещу други хора. Учениците показват неуважение и липса на толерантност чрез тормоз, явление, което се увеличава постоянно и засяга все по-голям  брой ученици в последните години.

 Общата цел на проекта е да се бори с нездравия  манталитет, с неуважението и нетърпимостта срещу определени групи от хора като се  повишава информираността от ужасните последици на това поведение, за развитието на човешкото същество и  използване на  словото в борбата срещу омразата  в училище.

Всички партньори в този проект вече са изправени пред този проблем.  Нашият опит ще повлияе на съответните общности , въпреки че местните реалности може да се различават по отношение на култура и поведение.

Целите, поставени при реализация на проекта са следните:

  • насърчаване на между културния диалог;
  • намаляване на  насилието, отпадането от училище и неравенството чрез насърчаване на ценности като толерантност, приемане на другостта и интеркултурно отношение
  • участие на  учениците  в мултикултурни екипи;
  • повишаване качеството на връзката между ученици от различни културни среди да развиват своите социални и комуникативни умения
  • насърчаване на изучаването на различни езици и култури от европейското пространство.

 Всички дейности по проекта- теоретични, както и практически  ще бъдат включени в брошура, която ще представлява ценен материал и ще се разпространява между училищата в региона и страните ни.

Друг иновативен аспект е фактът, че родителите ще бъдат включени в дейностите по проекта и те също ще се възползват от резултатите.

Ще има гореща телефонна линия и имейл адрес, в който всяко училище ще публикува на своята интернет страница, сигнали за насилие, тормоз или дискриминация.

От екипа на проекта

Login Form