Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

Проект Коменски - "Призмата - Светлина за мира"

Съдържание

 1. Проект Коменски - "Призмата - Светлина за мира"
 2. Отзиви в медиите
 3. Отзиви от чуждестранните участници
 4. Материали от проекта

komenski_logos

Описание на проекта

Summary
Резюме

Призмата е прозрачно стъкло, което пречупва бялата светлина в различни цветове. Ние всички като човешки същества сме отражение на тази бяла светлина от времето на Адам и Ева. Ние искаме да подчертаем тази бяла светлина. Съществуват цивилизация и различни култури. Богатството от култури формира цивилизацията, човечеството и хуманността.

Днес има много конфликти и проблеми в някои части на света, напр. Близкият Изток, Балканите и др. От друга страна, ние знаем, че в миналото хората от различни региони, култури и езици са живеели мирно. Ние смятаме, че днес хората, които не познават достатъчно добре културата на другите, не могат да разберат понятия като толерантност, уважение и хуманност. Това създава хаос.

Нашият проект има за цел да намери решения на тези конфликти между хората.Как хората от миналото са били толерантни?Дали ние днес сме толерантни?Какви предразсъдъци имаме?Ние искаме да открием добри примери за места,където хората от различни култури и религии живеят мирно заедно.

Ние всички формираме света и би трябвало да живеем по този начин.Вярваме, че хората от различни култури и религии искат да живеят мирно заедно.С този проект нашите ученици ще осъзнаят различията между културите и как тези различия принадлежат на човечеството. Те ще разберат, че различията не пораждат разделение. Ще разберат, че хората имат много общи неща. А междувременно учениците ще имат шанса да говорят чужд език. Ние ще имаме своя добър принос към хуманността.

Rationale
Обосновка

Проектът е важен за всички партньори,защото се опитва да предпази от изчезване общите религиозни и социални ценности.ние ще увеличим желанието да се живее заедно с хора от различни култури.Ще покажем на нашите ученици,че животът заедно в толерантна атмосфера е по –лесен от живота в дискриминационна среда.

Ние искаме нашите ученици и учители да имат модерен светоглед. Искаме да помогнем за подобряването на културния диалог между учениците,като обърнем внимание на културните,религиозни и исторически сходства и различия между участниците. Този проект ще помогне на учениците да осъзнаят местната история, култура и традиции, и ще споделят това знание с другите участници. Те ще видят ефекта от индустриализацията върху хората. Всички участници ще оценят днешния период и ще го сравнят с промените,настъпили по време на проекта. Всички участници ще представят непознати или забравени аспекти от историята и културата.Учениците ще научат повече за собствената си история, култура и традиции чрез сравнение с тези на другите народи. Така ще се изгради мост между участниците за мир и братство. Учениците ще осъзнаят, че културите си влияят, и ще представят заедно определени продукти. Те ще се обединят под мотото”Един за всички,всички за един”. Ние ще осигурим междукултурно общуване между европейските държави и държавите-кандидати.

 

Всеки ден учениците минават край църквата или джамията. Как тези институции се отразяват върху душевността им? Тези,които посещават джамия, знаят малко за църквата, и обратно. Ние очакваме участниците да започнат да се разбират по-добре в името на един по-добър свят. Тогава ще видим колко общи неща имаме.

Хората, които споделят еднакви ценности,се разбират по-добре от хората,които говорят един и същи език. Ние вярваме,че можем да разберем другите чрез споделянето на едни и същи чувства,макар че говорим различни езици.Всеки човек е едно цвете,а светът е една цветна градина. Цветята са различни и всички са прекрасни. Малките проблеми създават големи проблеми. Ние можем да ги решим чрез проява на добро отношение и съчувствие. Ние искаме да запазим нашето общо културно наследство.ние искаме да докажем,че предразсъдъците и негативизмът не водят до нищо добро. Искаме да подчертаем,че нямаме право да постъпваме несправедливо към историята заради нашето негативно отношение един към друг. Искаме да превърнем негативизма в позитивизъм.Ние можем да изградим един по-човечен,благороден и разумен свят. Културното наследство се предава от поколение на поколение. Литературата ,изкуството,музиката,науката и т.н. формират наследството. Ние сме длъжни да го запазим и предадем на следващото поколение. Космополитната култура увеличава желанието да се живее заедно. Защо да не поискаме да разбираме другия по-добре? И защо да не съхраним заедно културното си наследство? Защо културата да не ни събира? Или ще продължим да постъпваме според предразсъдъците си? Ние ще търсим отговорите на тези въпроси. Ние искаме да подчертаем,че всички нации, езици, религии и култури правят света по-добър и пълен с повече уважение към другия.

 

Заради всичко казано дотук ние се нуждаем от посещения за учителите и учениците. Необходимостта от развитие на нови компетентности,изучаването на различни европейски култури, разбиране на европейските различия в рамките на Европейския Съюз и мотивацията да изучаваме чужди езици—всичко това ни подтикна да организираме този проект.Новите компетентности ще увеличат успеха в региона и ще придадат нов облик на образователния процес.

 

Project objectives and strategy
Цели и стратегия на проекта

 • Да създаде съзнание за културните и исторически места;
 • Да предаде културното и историческо наследство на следващото поколение и да създаде национална идентичност;
 • Да покаже,че предразсъдъците и негативизмът не водят до нищо добро;
 • Да създаде един по-добър,човечен и разумен свят;
 • Да разбираме другите по-добре и да доминира толерантността между културите;
 • Да окуражаваме учениците да общуват на чужд език;
 • Учениците да развият своите компютърни умения;
 • Учителите да постигнат нови умения чрез наблюдение и сравнение;

 

Някои проблеми:

 • вредата,която хората нанасят, разрушавайки културни и исторически паметници;
 • нуждата от нови връзки между цивилизациите;
 • нуждата от нови методи на обучение;
 • развитие на чуждоезиковото и дигитално обучение;

 

Как ще постигнем целите си:

 • Ще организираме срещи с участниците и обществеността
 • Ще наблюдаваме и сравняваме техниките на обучение в различните страни

 

European added value
Европейски добавени ценности

Уважението към общото културно наследство е много важно за развитието на Европейската идея.Историческото наследство е изключително важно за Европа.

Нашият проект ще изгради безопасна среда за хората и общностите. Културното наследство ще формира база за междукултурен диалог.взаимното общуване ще подобри стандарта на живот.Проектът ще помогне на туризма и ще промени избора на хората.Проектът ще накара всички институции да работят по общ план.Координацията и сътрудничеството ще имат важно място.Учениците ще получат нова информация и ще изградят нов светоглед.

 

страница 1 от 4

Login Form