Вторник, Юни 25, 2024
   
Текст

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ 2024-2025

15.05.2024

ОУ "Христо Ботев“" гр. Сливен ще кандидатства за трета поредна година по НП "Заедно в изкуствата и спорта". 

            Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030). 

Цели на програмата: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективниспортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото и театралното изкуства, както и в областта на спорта;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

За учебната 2024-2025 година ОУ „Христо Ботев“ – Сливен обявява следните групи и ръководители за тях:

МОДУЛ "ИЗКУСТВА" 

  • Театрално изкуство - за ученици 5-7 клас
  • Група за съвременни танци - за ученици 1 - 4 клас
  • Група за народни танци - за ученици 1-4 клас 

 МОДУЛ "СПОРТ" 

  • Отбор по волейбол 5 - 7 клас

 


 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, ОУ „Христо Ботев“ отвори своите врати за бъдещите първокласници и техните родители. Гостите се запознаха с класните ръководители – г-жа Маринела Петкова, г-жа Ивона Америкова, г-жа Яна Туджарова и г-жа Павлина Бакалова. Родителите бяха информирани от г-н Делчев – директор на ОУ“Христо Ботев“ с изискванията за прием в 1 клас и дейностите в училище. Малките гости имаха възможност да рисуват, моделират, конструират в обособените творчески центрове и така да усетят училищната атмосфера.

Благодарим Ви, че бяхте наши гости!   <<<

ОТВОРЕНИ ВРАТИ

   

ЗАЕДНО НА СЦЕНАТА

     Под това заглавие на 9.05.2024 год. се състоя годишния концерт на възпитаниците от начален етап. Гости на тържеството бяха бъдещите първокласници със своите родители, експертите по предучилищно и начално образование - г-жа Стоилова и г-жа Димитрова, директори на детски градини, ученици и родители. В рамките на час зрителите се насладиха на таланта на нашите ученици, които пяха, танцуваха, рецитираха. Бяха представени и класните на бъдещите първокласници.

   Г-н Делчев, приветства гостите и поздрави децата за старанието и отличното представяне на концерта.

Потопете се в атмосферата на концерта ТУК <<<

 

 

{webgallery}

Прочетете още: ЗАЕДНО НА СЦЕНАТА

   

СЪОБЩЕНИЕ

439631845 122141529896178729 4405389580476540783 n

   Във връзка с наближаващите великденски празници в училище ще се проведе традиционният великденски благотворителен базар по следния график:

29.04.2024- от 9:00 до 13:00 часа- 1-4 клас

30.04.2024- от 9:00 до 13:00 часа- 5-7 клас

  Моля предлаганите хранителни продукти да бъдат домашно приготвени, може да предлагате и великденска украса. Нека всички стоки бъдат с написани цени.

     Средствата ще бъдат прибавени към сумата от коледния базар за изграждане на беседка в двора на училище.

   

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

считано от 19.03.2024 г. има промяна в регламента за отсъствията на учениците. 

Прилагам извадка от Наредбата: 

„Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж; 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.“ 

В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по уважителни причини в определените срокове, класният ръководител регистрира отсъствията като отсъствия по неуважителни причини.

Бланки на заявлението ще намерите в деловодството на училището, както и на сайта ни.(в раздел Бланки <<<<)

 

 

   

страница 2 от 68

Login Form