Неделя, Април 21, 2024
   
Текст

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ 2023-2024

30.06.2023

ОУ "Христо Ботев“" гр. Сливен ще кандидатства за втора поредна година по НП "Заедно в изкуствата и спорта". 

            Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030). 

Цели на програмата:игуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото и театралното изкуства, както и в областта на спорта;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
 • Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
 • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

За учебната 2023-2024 година ОУ „Христо Ботев“ – Сливен обявява следните групи и ръководители за тях:

МОДУЛ "ИЗКУСТВА" 

 • Театрално изкуство - за ученици 5-7 клас
 • Група за съвременни танци - за ученици 1 - 4 клас
 • Група за народни танци - за ученици 1-4 клас 

 МОДУЛ "СПОРТ" 

 • Отбор по волейбол - момичета 5 - 7 клас
 • Отбор по баскетбол - момчета 5-7 клас
 • Отбор по баскетбол - момичета 5-7 клас 

 


Login Form