Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

ОТКРИТ УРОК -"ЗИМАТА И ДЕЦАТА"

На 28.02.2023 г. се проведе открит урок с деца на допълнителна подкрепа на тема: "Зимата и децата".

Урокът се изнесе от ресурсен учител: Адриана Мановска и логопед: Сребрина Диндева.

Поканени и присъстващи на урока: г-жа Илонка Толева, г-жа Юлия Стефанова, г-жа Боряна Бояджиева, г-н Делчев и наши колеги.

 


Login Form