Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

На 7.03.2023 год. и на 9.03.2023 год. ще се проведат родителски срещи за V, VI и VII класове. Част от дневния ред на тези срещи ще бъде избор на представители за Обществен съвет към ОУ „Христо Ботев“ от всяка паралелка, които да се включат в избирането на нов Обществен съвет на училището.

Прилагаме ПОКАНА за родителска среща ТУК <<<

и Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет ТУК <<<

Login Form