Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

ОТКРИТ УРОК ПО ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В IV В КЛАС

              На 19.01.2023 г . се проведе открит урок в IV в клас с класен ръководител Катя Америкова, по идеята за Проектно-базирано обучение на тема " Живеем заедно- празнуваме различно " . Гости бяха г-н Делчев - директор на училището, г-жа Лесева -зам.директор и начални учители. Учениците представиха своя тримесечен труд. През този период изучиха и направиха възстановка на обреди, празници и обичаи от трите етноса: турски, български и ромски. Незабравими ще останат емоциите, които учениците преживяха. Специални благодарности на родителите, които отвориха домовете си за децата, а и на всички родители, защото без тях това нямаше как да се случи. Ние живеем заедно, празнуваме различно, но това не ни разделя, а ни сближава!   СНИМКИ <<<<

 


 

Login Form