Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

УЧИЛИЩЕ-ГНЕЗДО: График на комисията по прием на документи за участие на учениците в класирането за прием в 8.клас

      ОУ "Христо Ботев" е определено за училище- гнездо. Комисията по прием на документи ще работи със следния график:

05.07.2022 г. (вторник)

Първа смяна: от 8,00 ч. до 13,00 ч.

Втора смяна: от 13,00 ч. до 18.00 ч.

     06.07.2022 г. (сряда)

Първа смяна: от 8,00 ч. до 13,00 ч. 

Втора смяна: от 13,00 ч. до 18.00 ч. 

    07.07.2022 г. (четвъртък)

Първа смяна: от 8,00 ч. до 13,00 ч.

Втора смяна: от 13,00 ч. до 18.00 ч. 

          При подаване на заявление в училището- гнездо е задължително да присъства родител /настойник/ на ученика. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

 

Login Form