Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

НАГРАДА – МЕДАЛИ ЗА ФИНАЛИСТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА СБНУ 2022 г.

За трета поредна година Сдружение на българските начални учители има удоволствието да награди 

своите нови шампиони с медали!

Поздравления за учениците и техните учители!

 

Iа клас- класен ръководител - г-жа З. Сергева, учител ЦДО - Х. Кадийска;

Iб клас- класен ръководител г-жа Д. Габарова;

Iв клас- класен ръководител г-жа В. Мартинова;

 клас- класен ръководител- г-жаВ. Йовчева;

IIа клас- класен ръководител г-н И. Иванов;

IIв клас- класен ръководител г-жа М. Петкова;

IIIа клас- класен ръководител- г-жа Р. Анастенова;

IIIг клас- класен ръководител г-н З. Кискинов;

IVа клас- класен ръководител- г-жа Д. Ранева;

IVб клас- класен ръководител г-жа М. Байкова;

IVв клас- класен ръководител г-жа С. Ангелова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form