Вторник, Юни 25, 2024
   
Текст

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители и ученици,

Откриване на учебната година в двора на училището ще има само за Първи клас от 9:00 часа. Влизане в класните стаи през ЮЖЕН ВХОД.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСТАНАЛИТЕ КЛАСОВЕ:

Учениците от II и III клас влизат в училище по класните стаи в 9.15 часа през ЦЕНТРАЛЕН ВХОД.

Учениците от IV клас- влизат в училище в 10.15 часа, всеки клас в неговата класна стая през ЦЕНТРАЛЕН ВХОД

Учениците от V и VI клас- влизат в училище в 9.30 часа, всеки клас в неговата класна стая през ЦЕНТРАЛЕН ВХОД. Излизане през ЮЖЕН ВХОД.

Учениците от VII клас- влизат в училище в 10.30 часа, всеки клас в неговата класна стая през ЮЖЕН ВХОД. Излизане през ЮЖЕН ВХОД.

РОДИТЕЛИ в училище не се допускат!

На 16.09.2021 г. учебни часове по смени, както следва:

ПЪРВА СМЯНА

I клас- начало 8,30

II клас- начало 8,20

IV и VII клас- начало 7,50

ВТОРА СМЯНА

III, V и VI клас- начало 13,15

Забележка: В прикачения файл ще намерите подробна информация за разписание на учебните часове ТУК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ:

Клас Кабинет Етаж
Vа   клас 306 III етаж
Vб   клас 304 III етаж
Vв   клас 302 III етаж
Vг   клас 301 III етаж
VIа  клас 305 III етаж
VIб  клас 307 III етаж
VIв  клас 303 III етаж
VIг  клас 308 III етаж
VIIа клас 308 III етаж
VIIб клас 304 III етаж
VIIв клас 306 III етаж
VIIг клас 301 III етаж

Login Form