Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

това съобщение се отнася за организацията на учебния процес в училището след пролетната ваканция. 

 • Учебният процес за всички ученици започва от 12 април.
 • Учениците от начален етап - 1, 2, 3 и 4 класове ще имат реален, присъствен в училище,  учебен процес.
 • Всички ученици от начален етап ще учат само първа смяна.
 • Часовете за 3 и 4 класове ще започват от 7.50 часа. Продължителност на часовете - 40 минути. 
 • Учениците от 4 клас ще провеждат учебен процес на третия етаж.
 • Часовете за 2 клас ще започват от 8.20 часа. Продължителност на часовете - 35 минути.
 • Часовете за 1 клас ще започват от 8.30 часа- Продължителност на часовете - 35 минути.
 • Осигурени са закуски за всички ученици от начален етап.
 • Осигурен е обяд за всички желаещи ученици, които остават и на занималня.
 • Групите за целодневна организация /занималните/ ще продължат да работят. Заниманията ще продължават до 17.00 часа.
 • Учениците от 5 клас ще имат учебен процес от разстояние. Учебните часове ще бъдат след обяд с начало 13.15 часа. Продължителност на часовете - 30 минути. Междучасие - 20 минути. За тях присъственото обучение ще започне от 26 април.
 • Учениците от 6 клас ще имат учебен процес от разстояние. Учебните часове ще бъдат сутрин с начало 8.30 часа. Продължителност на часовете - 30 минути. Междучасие - 10 минути.
 • Учениците от 7 клас ще имат реален учебен процес в училище. Учебните часове ще бъдат след обяд с начало 13.15 часа. Продължителност на часовете - 40 минути. Присъствените занятия за 7 клас ще бъдат от 12 април до 23 април. Часовете ще се провеждат в същите класни стаи в които беше предишното присъствено обучение.

     На всички желая много здраве и да се пазите! Само здрави и сплотени ще успеем да се справим с всички предизвикателства!

Прилагам график на часовете за пети, шести и седми класове - тук

   Денко Делчев - директор

Login Form