Неделя, Юни 16, 2024
   
Текст

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ!

Уважаеми родители и ученици,

 • Учебният процес за всички ученици започва от 4 януари.
 • Учениците от 5, 6 и 7 класове ще продължат обучение в електронна среда от разстояние.
 • Сутрин учебни часове ще имат учениците от 5 и 7 класове. Началото на часовете ще бъде от 8,30 часа. Продължителност на учебен час - 30 минути. 
 • Учениците от 6 класове ще имат часове след обяд. Начало на часовете 13,15 часа. Продължителност на часовете - 30 минути.
 • Учениците от начален етап - 1, 2, 3 и 4 класове ще имат реален, присъствен в училище,  учебен процес.
 • Всички ученици от начален етап ще учат само първа смяна.
 • Часовете за 3 и 4 класове ще започват от 7.50 часа. Продължителност на часовете - 40 минути. 
 • Учениците от 4 клас ще провеждат учебен процес на третия етаж.
 • Часовете за 2 клас ще започват от 8.20 часа. Продължителност на часовете - 35 минути.
 • Часовете за 1 клас ще започват от 8.30 часа- Продължителност на часовете - 35 минути.
 • Осигурени са закуски за всички ученици от начален етап.
 • Осигурен е обяд за всички желаещи ученици, които остават и на занималня.
 • Групите за целодневна организация /занималните/ ще продължат да работят. Заниманията ще продължават до 17.00 часа.

 

Учебните занятия за 5,6 и 7 клас ще се провеждат с утвърденото седмично разписание при следния часови график:

 

смяна- 5, 7 класове

1 час 8:30 - 9:00

2 час 9:10 - 9:40

3 час 9:50 - 10:20

Голямо междучасие 20 мин.

4 час 10:40 - 11:10

5 час 11:20 - 11:50

6 час 12:00 - 12:30

II смяна- 6 клас

1 час 13:15 - 13:45

2 час 13:55 - 14:25

3 час 14:35 - 15:05

Голямо междучасие 20 мин

4 час 15:25 - 15:55

5 час 16:05 - 16:35

6 час 16:45 - 17:15

час 17:25 - 17:55

 

Login Form