Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ НА КЛУБ „Аз и дигиталния свят“

Дигиталният свят е незаменим източник на знания, възможности и забавление…

Клуб „Аз и дигиталния свят“, успешно приключи дейността си за учебната 2019/2020 година. Той е сформиран като част от проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Стартира месец 01.2020 год., но поради пандемията приключи своята дейност през настоящата учебна година на 7.12.2020г. Участници в клуба са ученици от 7- ми клас.

В програмата бяха включени теми като „използването на облачните технологии“, „Обработка на графични изображения с програмата Photoscape“, компютърни публикации с приложението Microsoft Publisher, изработка на електронни книги и др.

Част от готовите продукти може да видите тук: https://www.ouhristobotev-sliven.com/projects/q-q

Изработените авторски календари бяха представени пред училищната общност на импровизиран кът във фоайето на училището.

Целта на проекта е, учениците да придобият умения за работа в екип с дигитални устройства и разнообразни софтуери, да изработят авторски публикации и да ги представят пред публика, да развият умението си за търсене на информация в Intetnet и не на последно място, да работят с желание и да изпитват удовлетворение от получените крайни продукти.

 

Login Form