Неделя, Юни 16, 2024
   
Текст

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Със заповед на Министъра на образованието и науката от 26.11.2020 г., от 30 ноември обучението на учениците ще се осъществява в електронна среда.

Учебните занятия в ОУ „Христо Ботев“ ще се провеждат с утвърденото седмично разписание при следния часови график:

 I смяна- 1, 2, 3,  класове- часове 20 мин.

1 час 8:30 - 8:50

2 час 9:00 - 9:20

3 час 9:30 - 9:50

Голямо междучасие 20 мин.

4 час 10:10 - 10:30

5 час 10:40 - 11:00

6 час 11:10 - 11:30

I смяна- 6 клас- часове 30 мин

1 час 8:30 - 9:00

2 час 9:10 - 9:40

3 час 9:50 - 10:20

Голямо междучасие 20 мин.

4 час 10:40 - 11:10

5 час 11:20 - 11:50

6 час 12:00 - 12:30

 

II смяна- 4 клас- часове 20 мин.

1 час 13:15 - 13:35

2 час 13:45 - 14:05

3 час 14:15 - 14:35

Голямо междучасие 20 мин

4 час 14:55 - 15:15

5 час 15:25 - 15:45

6 час 15:55 - 16:15

II смяна- 5, 7 класове- 30 мин.

1 час 13:15 - 13:45

2 час 13:55 - 14:25

3 час 14:35 - 15:05

Голямо междучасие 20 мин

4 час 15:25 - 15:55

5 час 16:05 - 16:35

6 час 16:45 - 17:15

7 час 17:25 - 17:55

 

ЦДО- 1, 2, 3 клас – II смяна, 20 мин.

/самоподготовка и занимания по интереси/

1 час 14:00 - 14:20

2 час 14:30 - 14:50

3 час 15:00 - 15:20

4 час 15:30 - 15:50

Учебните занятия в електронна среда ще се провеждат в електронната платформа „Teams”, за която всички ученици имат потребителски имена и пароли.

При проблеми с входа в платформата „Teams” или в електронния дневник „Школо” всички ученици и родители могат да се обръщат към класните ръководители.

 

Login Form