Неделя, Юни 16, 2024
   
Текст

НА ПРАГА НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

За всички нас предстои една необичайна учебна година- година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите. В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка тук ще намерите полезна информация ЗА:

- Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа - тук

- Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"- тук

Login Form