Вторник, Юни 25, 2024
   
Текст

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В 7 КЛАС

Уважаеми ученици,

Всеки ученик, който желае да положи изпит от НВО по английски език, трябва да попълни приложеното заявление и да го представи в училище в срок от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. При промяна в сроковете ще бъдете своевременно уведомени.

При невъзможност учениците да разпечатат заявлението, следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират /снимат/ и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Заявление подават САМО учениците, които желаят да полагат такъв изпит.

Директор : Денко Делчев

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУК

Login Form