Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ- РОДОНАЧАЛНИКЪТ НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Днес 23.01.2020 год. се проведе литературно четене по стихове на поета- Петко Рачев Славейков от учениците на 5а клас под ръководството на техния класен ръководител М. Карабашева. Проведената изява е част от дейностите по изпълнение на международен проект Еразъм+ на тема: „Бележити личности и обичаи“.

Събитието започна с презентация по стихотворението на твореца- „Татковино“, представена от Дара Георгиева от 5г клас, с която тя участва в Национален конкурс. За живота и творчеството на поета ни разказа Пламена Василева от 5а клас с изработена от нея презентация. След това зазвучаха стиховете на поета в изпълнение на ученици от класа.

Гости на литературното четене бяха ученици от 5 г клас.

П.Р.Славейков- виден общественик, поет, просветен деец, публицист, издател, политически деятел, е сред малкото българи, оставили диря след себе си както по време на робството, така и в следосвобожденска България.

Негова дума е название на известното училище в гр. Елена- Даскалоливницата. През живота си Славейков издава над 75 книги, над 23 вестника и списания.

Той е един от върховете във възрожденската ни поезия, а „Изворът на Белоногата“ е шeдьовър, който ще продължи да привлича читателите си с тайнството на словото.

 

 

Login Form