Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

НА РОЖДЕН ДЕН НА ПП „СИНИ КАМЪНИ“

 

На 28.11.2019 г. природолюбителите от Vв и Vг клас бяха част от празника на Дирекция Природен парк „Сините камъни“- 39 години от обявяването му за природен парк, с цел опазване на специфичното биоразнообразие и характерните скални феномени. Г-жа Петрова – директор на ДПП „Сините камъни“ произнесе приветствени слова и същинската част започна - децата участваха в забавни и интересни игри с екологична насоченост и научиха нови факти за Природния парк. Най – интересната игра беше „Полет към Кушбунар“ – разработена на принципа „Не се сърди човече“, включваща полета с характерни за Природния парк наименования.

 

 

 

Login Form