Вторник, Юни 25, 2024
   
Текст

НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ

Днес 23.04.2019 г., педагогическият съветник Цветелина Иванова в час на класа проведе лекция и беседа с четвъртокласниците на тема „На училище без страх“. Заниманието имаше за цел децата в приятелска среда да поговорят за взаимоотношенията помежду си и приемливото поведение в училище. Стремежът ни е да се насърчи създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и толерантност към различията. Всичко това ще допринесе за предотвратяването на насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи и с добро самочувствие.

Занятието продължи с конкурс за рисунка на същата тема. Най- добре представилите се получиха грамоти от зам. Директора г-жа Г. Павлова.

към снимките ТУК

Login Form