Вторник, Юни 25, 2024
   
Текст

Международна партньорска среща за споделяне на добри образователни практики


BanerВ периода 14. – 20.02.2019 г. Регионално управление на образованието – Сливен
e домакин на международна партньорска среща по проект на програма „ЕРАЗЪМ +” „I am happy with myself. I love my school” („Аз съм щастлив. Аз обичам училището си“)

(2018 - 1 – ТR01 – KA201 – 058720). В град Сливен гостуват 23 участници от 6 партньорски организации от Италия, Испания, Румъния и Турция.

Своя музикален талант с поздрав към гостите показаха ученици от IV г клас от ОУ „Христо Ботев“ – Сливен.

В рамките на визитата участниците ще се запознаят с добри практики в използването на креативни методи и различни ресурси в работата с деца и ученици, за да се въвлекат в по-голяма степен децата в образователния процес.

Целта на проекта е да се направи оценка на действащите в момента политики за превенция на отпадането на учениците и задържането им в класните стаи, да се обмени опит между партньорите, да се споделят успешни практики, да се организират обучителни дейности за учителите за приложение на творчески методи на преподаване.

Координираща организация и основен бенефициент по проекта е Средно училище „Осман Гази“ – гр. Коня, Република Турция.

 

 

Login Form