Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

ДЕН НА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 5 февруари под мотото „Заедно за по- добър интернет 2019“ в ОУ „Христо Ботев“ се проведе беседа на тема ,,Безопасен интернет и противодействие на трафика на деца. Рискове от въвличане в трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация чрез интернет". Беседата бе проведена в III г клас от г-н Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен.

Учениците се запознаха със съвременните заплахи в интернет, като преследване и онлайн тормоз. Разгледани бяха най-често посещаваните сайтове, в които децата могат да попаднат - опасни канали, форуми и групи. Представени бяха истории на засегнати хора и се даде възможност за дискусии по темата. Децата чуха за най-актуалните тенденции в използването на интернет и дигиталните технологии сред подрастващите, какво е дигитално-медийна грамотност и как тя помага за надграждане на безопасното поведение на децата онлайн, както и как да си партнират успешно с родителите в работата по тази тема. Акцент бе поставен и върху това защо и как трафикантите използват интернет за въвличане на жертви, както и какъв е профилът на уязвимите деца.

След беседата се проведе родителска среща с родителите на учениците. Целта на срещата бе родителите да се запознаят с това как могат да предпазят децата си от заплахите в интернет.

В рамките на седмицата на Безопасен интернет, с учениците от V-VII клас в часовете по ИТ под формата на brainstorming, учениците даваха отговор на въпроса „Какво означава понятието „дигитални умения”? Какви дигитални умения познавате?” Целта беше да се насочи вниманието към необходимостта от Интернет като средство за търсене на информация, но и да се разкрият рисковете, които крие „неразумното” общуване в реално време (чатенето). Чрез презентацията „Дигитални умения: предизвикателства и възможности”, учениците бяха предизвикани да разискват по важни въпроси: Какво правим, за да проверяваме информация в интернет?; Какви са принципите за комуникация онлайн?; Какво съдържание създаваме? и др.

Инициативата в VI клас завърши с прожектиране на филма „Кой е срещу теб в мрежата“.

         В V клас учениците с играта „АЗ СЪМ ОНЛАЙН“ , показаха, че знаят своите права за свободно ползване на Интернет и отговорностите, които трябва да поемат, умеят да спазват етичните норми, наясно са къде да споделят за всеки проблем, свързан със сигурността или злоупотреба в мрежата и как да бъдат защитени от възможните опасности. Тези от тях, които бяха по- бързи и съобразителни в играта, станаха победители и бяха наградени с грамоти – за участие в „Заедно за по- добър Интернет 2019“.

 

 

Login Form