Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

СЪОБЩЕНИЕ

С разрешение на МОН ще се проведе допълнителна поправителна сесия както следва:

- на 28.09.2018 год. от 11 часа по Български език и литература ЗУЧ - V клас

- на 28.09.2018 год. от 11 часа по Анлийски език ЗУЧ - V клас

- на 1.10.2018 год. от 11 часа по Математика ЗУЧ - V и VI клас

 

                                                                                              От ръководството

Login Form