Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

СЪОБЩЕНИЕ

Списъците с резпределени ученици по

паралелки в I клас ще бъдат обявени на

09.07.2018 г. в 16:00 часа.

Родителска среща по класове на 

09.07.2018 г. от 17:30 часа.

От ръководството

Login Form