Събота, Юни 15, 2024
   
Текст

Превенция на насилието

По програма за превенция на насилието по повод успешното приключване на учебната година, се почерпихме с торти, осигурени от МКБППМН. Антоан Станев от 7 В клас прочете авторски приказки.

Login Form