Неделя, Юни 16, 2024
   
Текст

ОУ „Христо Ботев“ с финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

На заключителна пресконференция бяха отчетени дейностите, извършени по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, по която Община Сливен е бенефициент. Програмата е финансирана от Министерство на енергетиката чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.  Финалното събитие се проведе в залата на Областния информационен център.

В Основно училище „Христо Ботев” - Сливен дейностите са на стойност 252 289,73 лв. с ДДС. Извърши се реконструкция и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация – доставка и монтаж на нови стоманени панелни радиатори в комплект с терморегулиращи радиаторни и секретни вентили,   изгради се нова пристройка за котелно помещение към сградата. Достави се и се инсталира нов стоманен водогреен котел - 304 kW, с комбинирана модулираща газо - нафтова горелка в комплект с газов мултиблок и контрола за плътност. Сред дейностите са доставка и монтаж на програмируем контролер с възможност за модулно свързване. Изгради се външно газопроводно отклонение до сградата на котелното помещение.

 


Login Form