Вторник, Юни 25, 2024
   
Текст

СЪОБЩЕНИЕ

РЪКОВОДСТВОТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЛИВЕН ИНФОРМИРА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, ЧЕ КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 11 ЯНУАРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО!

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НА 1ЯНУАРИЧЕТВЪРТЪК ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ:

І СМЯНА - І клас, ІІ а,б клас, ІV клас, VІ клас, VІІ клас

Начало на часовете за всички – 8.30 часа;

Край на последен час за първа смяна – 13.00 часа;

Продължителност на часовете за всички – 35 мин.

ІІ смяна – ІІ в, г, д класове, ІІІ клас, V клас

Начало на часовете за всички – 13.15 часа

Край на последния час за втора смяна – 17.15 часа;

Продължителност на часовете – 30 мин.

Login Form