Четвъртък, Юни 13, 2024
   
Текст

История - Директори

Съдържание

  1. История
  2. Спряло време
  3. Директори
  4. Личности

Георги КираджиевПЪРВИТЕ

Да просвещаваш другите!

Да разместваш дебели пластове в душите им!

Да размърдваш мозъци в една безпрогледност!

Да бъдеш пръв!

Каква трудна и щастлива съдба.

Имали са я достойни хора.

Имали са я и първите, разтворили вратите на Клуцохорското училище за светлината и за един летопис, в който имената и тленните им черти никога няма да избледнеят.

 

 

От началото на миналия век до днес директори на Клуцохорското училище са били:

Георги Кираджиев - първи директор (... - до 1909 г.)
Георги Цанков (от 1909 - до 1910 г.)
Тодор Кондаков (от 1910 - до 1911 г.)
Васил Димитров (от 1911 - до 1914 г.)
Васил Шумков (от 1914 - до 1918 г.)
Иван Боев (от 1918 - до 1919 г.)
Добри Христов (от 1919 - до 1929 г.)
Димитър Таргов (от 1929 - до 1933 г.)
Стефан Султанов (от 1933 - до 1944 г.)
Гани Милков (от 1944 - до 1947 г.)

Димитър Дяков (от 1947 - до 1948 г.)
Атанас Банчев (от 1948 - до 1949 г.)
Гано Милков (от 1949 - до 1952 г.)
Донка Панайотова (от 1952 - до 1953 г.)
Мария Тенекедйиева (от 1953 - до 1960 г.)
Стоянка Видева (от 1960 - до 1963 г.)
Константин Русев (от 1963 - до 1966 г.)
Стефан Баев (от 1966 - до 1977 г.)
Мария Самсарджиева (от 1977 - до 1992 г.)
Денко Делчев (от 1992 - до сега)

 

страница 3 от 4

Login Form